برچسب ها پست با برچسب "عجیب"

برچسب: عجیب

در این مقاله می خواهیم به برسی عجیب ترین رسم و رسوم کشور های مختلف بپردازیم ...غذا دادن به مرده ها (رم)در بخشی از...

ماشین عجیب غریب فراریشاید یکی از oddest فراری تا کنون ساخته شده در سال 1970 فراری Pininfarina 512 S پیمانه بود.خودکار تصور می شد...