برچسب ها پست با برچسب "طرح نامحدود همراه اول"

برچسب: طرح نامحدود همراه اول

طرح مکالمه نامحدود ویژه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول آغاز شد.در طرح «هدف را بزن»، تمامی مشترکین دائمی و اعتباری و نیز مشترکین...