برچسب ها پست با برچسب "طرح نامحدود مکالمه"

برچسب: طرح نامحدود مکالمه

طرح مکالمه نامحدود ویژه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول آغاز شد.در طرح «هدف را بزن»، تمامی مشترکین دائمی و اعتباری و نیز مشترکین...