برچسب ها پست با برچسب "طرح مفهومی زیبای آیفون"

برچسب: طرح مفهومی زیبای آیفون

این یک فیلیپ آیفون است!برخی از ما گوشی های فیلیپ را خیلی دوست داشتیم. هیچ وقت اتفاقی نمایشگر گوشیتان با کلید هایتان برخورد نمی کرد....