برچسب ها پست با برچسب "ضایعه ی نخاعی"

برچسب: ضایعه ی نخاعی

دانشمندان استرالیایی به تازگی سیستمی را طراحی کرده اند که می تواند فعالیت بدنی را به بیماران قطع نخاعی و یا بیمارانی که در...