برچسب ها پست با برچسب "شیشه هوشمند"

برچسب: شیشه هوشمند

محققان در آزمایشگاه ملی لارنس برکلی موفق به ساخت شیشه ای شدند  که می تواند به صورت انتخابی برای جلوگیری از نور مرئی و...