برچسب ها پست با برچسب "شکایت از فیسبوک"

برچسب: شکایت از فیسبوک

فیسبوک، تویتر و گوگل از طرف مردی مورد شکایت قرار گرفته اند که اظهار داشته است این سرویس ها به گروه های تروریستی از...