برچسب ها پست با برچسب "شرکت uBeam"

برچسب: شرکت uBeam

بنا به شواهد شرکت اپل به تازگی 2 نفر ار متخصصین شرکت uBeam را به استخدام خود دراورده است ، شرکت uBeam در زمینه...