برچسب ها پست با برچسب "شرکت Energous"

برچسب: شرکت Energous

از زمان اختراع الکتریسیته و اختراع تلفن و کشف امواج بشر پیوسته در حال بررسی راههایی برای تلفیق این سیستم ها بوده است ،...