برچسب ها پست با برچسب "شرکت دراپ باکس در حال زوال است"

برچسب: شرکت دراپ باکس در حال زوال است

سرویس دراپ باکس مدت هاست که به یک حافظه ی کلاود محبوب در بین کاربران بدل گشته است و شرکت مذکور دو روز پیش...