برچسب ها پست با برچسب "شرکتهای ایرانی"

برچسب: شرکتهای ایرانی

"جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی" که با همت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برپا شده بود با معرفی محصولات نوآورانه برگزیده کمیته ارزیابی جشنواره،...