برچسب ها پست با برچسب "سیستم پرداختی الجی"

برچسب: سیستم پرداختی الجی

در گذشته اکثرا گوشی های غیر لمسی در میان مردم رواج داشت که بیشتر از آن ها برای ارتباط با دوستان و نزدیکان استفاده...