برچسب ها پست با برچسب "سیارک 2013TX68 از کنار زمین عبور کرد"

برچسب: سیارک 2013TX68 از کنار زمین عبور کرد

این بار هم جان سالم به در بردیم و شایعه ی آخرالزمانی دیگری هم منتفی شد،سیارکی غول آسا که در صورت برخورد با زمین...