برچسب ها پست با برچسب "سوپر کامپیوتر"

برچسب: سوپر کامپیوتر

چین سوپر کامپیوتر خود، Skyeye-1، که میتواند در هر ثانیه یک کوادریلیون (1015) عملیات محاسباتی انجام دهد را برای پشتیبانی از کاوش فضا به...