برچسب ها پست با برچسب "سونی Xperia T4 Ultra"

برچسب: سونی Xperia T4 Ultra

در ماه مه ، تصاویری به بیرون درز کرد  که یک تلفن با نام Sony Lavender با گودی کمتر در طراحی نشان داد.در حال...