برچسب ها پست با برچسب "سونی Lavender"

برچسب: سونی Lavender

در ماه مه ، تصاویری به بیرون درز کرد  که یک تلفن با نام Sony Lavender با گودی کمتر در طراحی نشان داد.در حال...