برچسب ها پست با برچسب "سونامی 11 مارس 2011 ژاپن"

برچسب: سونامی 11 مارس 2011 ژاپن

دانشگاهی در ژاپن قصد دارد تا بتواند با استفاده از گجت واقعیت مجازی Oculus Rift تور مجازی ای را به منظور ایجاد آمادگی شهروندان...