برچسب ها پست با برچسب "سلفی در زندان"

برچسب: سلفی در زندان

در زندان تدابیر امنیتی شدیدی برقرار است به طوری که دسترسی زندانی به گوشی تلفن همراه غیر ممکن خواهد بود ، با این حال...