برچسب ها پست با برچسب "سلفی با مار"

برچسب: سلفی با مار

ما میدانیم که شور و شوق سلفی دیگر از دست رفته است. اما با این حال به این منظور وسیله ای به نام چوب...