برچسب ها پست با برچسب "سلفی ای که به تخریب مجسمه ی 126 ساله منجر شذ"

برچسب: سلفی ای که به تخریب مجسمه ی 126 ساله منجر شذ

در ایستگاه قطار Rossio شهر لیزبون کشور پرتغال مجسمه ای وجود دارد که مربوط به پادشاه قرن شانزدهم میلادی این کشور می باشد و هم...