برچسب ها پست با برچسب "سلاحی با کشندگی کمتر"

برچسب: سلاحی با کشندگی کمتر

تپانچه بادی Salt (نمک) که یک تفنگ بادی با نیروی دی‌اکسیدکربن است که گلوله‌های پلاستیک توخالی مشابه گلوله‌های رنگی را شلیک می‌کند،برای متوقف کردن...