برچسب ها پست با برچسب "سریعترین هواپیماها"

برچسب: سریعترین هواپیماها

محقق کانادایی،Harles Bombardier،موفق به ارائه طرحی از مدل مفهومی یک جت مافوق صوت شده و ادعا کرده که این جت می تواند هشتصد مایل...