برچسب ها پست با برچسب "سرمایه گذاری استرالیا برای افزایش امنیت سایبری"

برچسب: سرمایه گذاری استرالیا برای افزایش امنیت سایبری

مالکوم تورنبال نخست وزیر استرالیا قصد دارد تا به منظور ارتقاء سطح امنیت فضای مجازی این کشور سیاست های جدیدی را در این زمینه...