برچسب ها پست با برچسب "سرقت اينترنتي"

برچسب: سرقت اينترنتي

امروزه  محافظت از رمز عبور در وسايل ارتباطي  يكي از مراتب احتياطي است .قديم اينجوري نبود براي حفاظت از مال و لموال و اسناد...