برچسب ها پست با برچسب "سرعت اینترنت مخابرات"

برچسب: سرعت اینترنت مخابرات

مدتی است بسیاری از مشترکانی که سرویس اینترنت خود را مستقیما از شرکت مخابرات دریافت می کنند،از نحوه سرویس دهی این مرکز گله دارند...