برچسب ها پست با برچسب "سرانجام فیلتر شدن تلگرام"

برچسب: سرانجام فیلتر شدن تلگرام

هنوز ۹۵ درصد کانالهای غیراخلاقی تلگرام باز است و موضوع مسدودسازی این شبکه اجتماعی همچنان در دستور كار كميته تعيين مصاديق قرار دارد.پنج درصد از کانالهای فیلترشده...