برچسب ها پست با برچسب "سخنرانی آقای پارک"

برچسب: سخنرانی آقای پارک

سخنرانی پارک مدیر عامل دفتر کره سامسونگ در ایران در همایش راه کار های تجاری سامسونگ در تهران  : همایش راه کار های تجاری سامسونگ...