برچسب ها پست با برچسب "سامسونگ در ایران"

برچسب: سامسونگ در ایران

سامسونگ همگام با تکنولوژی ارتباط با مشتریان را نیز متحول کرد : سامسونگ همگام با تکنولوژی ارتباط با مشتریان را نیز متحول کرد:به گفته نیما...

سخنرانی پارک مدیر عامل دفتر کره سامسونگ در ایران در همایش راه کار های تجاری سامسونگ در تهران  : همایش راه کار های تجاری سامسونگ...