برچسب ها پست با برچسب "ساخت قرنیه ی چشم در آزمایشگاه"

برچسب: ساخت قرنیه ی چشم در آزمایشگاه

یکی از افق های روشن علم پزشکی بازگرداندن بینایی به افراد نابینا با استفاده از تولید چشم مصنوعی در آزمایشگاه می باشد.به تازگی تیمی...