برچسب ها پست با برچسب "ساختار سیستم دو ستاره ای"

برچسب: ساختار سیستم دو ستاره ای

ستاره‌شناسان رصدخانه جنوب اروپا در حالی موفق به شناسایی داغ‌ ترین و بزرگترین سیستم ستاره‌ای دوتایی تا به امروز شده‌اند که گفته می شود VFTS...