برچسب ها پست با برچسب "زندگی خانوادگی بیل گیتس"

برچسب: زندگی خانوادگی بیل گیتس

ملیندا در یک خانواده از طبقه متوسط اجتماع، در دالاس به دنیا آمد، ولی اکنون با ثروتمندترین مرد آمریکا زیر یک سقف زندگی می...