برچسب ها پست با برچسب "رکورد جهانی هوندا"

برچسب: رکورد جهانی هوندا

هوندا توانست رکورد جدیدی را کتاب گنیس به ثبت برساند. این شرکت توانسط با رانندگی در اروپا از طریق 24 کشوری که در برنامه...