برچسب ها پست با برچسب "رادار گریزی هواپیماها"

برچسب: رادار گریزی هواپیماها

در ساخت هواپیماهای رادارگریز بر مواد فناوری پیشرفته جاذب و هندسه غیرعادی برای پراکندن، منحرف کردن یا جذب سیگنال‌های رادار ورودی تکیه می شود،اما...