برچسب ها پست با برچسب "دیکشنری اندروید"

برچسب: دیکشنری اندروید

اپ شو : مطمئنا برای بیشتر شما پیش آمده که به یک دیکشنری برای ترجمه لغات انگلسی و فارسی به یکدیگر در تلفن همراهتان...