برچسب ها پست با برچسب "دکمه ی نامرئی"

برچسب: دکمه ی نامرئی

این اولین بار نیست ما بینیم که سامسونگ پرونده ی تشکیل داده برای درخواست ثبت اختراع برای یک صفحه نمایش تلفن قابل انعطاف. مدیر...