برچسب ها پست با برچسب "دومین برج بلند دنیا"

برچسب: دومین برج بلند دنیا

ساخت سازه های بسیار بلند آن طور که به نظر می رسد ساده نیست و فقط به تصمیم برای روی هم قرار دادن آجر...