برچسب ها پست با برچسب "دومین آسمان خراش دنیا"

برچسب: دومین آسمان خراش دنیا

ساخت سازه های بسیار بلند آن طور که به نظر می رسد ساده نیست و فقط به تصمیم برای روی هم قرار دادن آجر...