برچسب ها پست با برچسب "دوری از مکان هایه عمومی شلوغ توسط گوگل"

برچسب: دوری از مکان هایه عمومی شلوغ توسط گوگل

در کنار معرفی قابلیت شناسایی پیام ها توسط برنامه های دیگر از طریق Google Now، گوگل یک ابزار جستجوی جدید را معرفی کرد که...