برچسب ها پست با برچسب "دوره برنامه نویسی"

برچسب: دوره برنامه نویسی

کمپین کد کده با هدف آشنایی دانش‌آ‌موزان کشور با یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی آغاز شده است. این کمپین در نظر دارد که یک میلیون...