برچسب ها پست با برچسب "دوره برنامه نویسی در تهران"

برچسب: دوره برنامه نویسی در تهران

کمپین کد کده با هدف آشنایی دانش‌آ‌موزان کشور با یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی آغاز شده است. این کمپین در نظر دارد که یک میلیون...