برچسب ها پست با برچسب "دلیل تشکیل حلقه دور زحل"

برچسب: دلیل تشکیل حلقه دور زحل

تحقیقات جدید دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا  نشان می دهد جاذبه مریخ بیش از پیش دارد بر روی قمر معروف آن یعنی Phobos  اثر می کند...