برچسب ها پست با برچسب "دلفینی که گوشی موبایل را از آب گرفت"

برچسب: دلفینی که گوشی موبایل را از آب گرفت

تراسا سی یک هنرمند میامی هیت است. با توجه به این که او در زمین بسکتبال خطوط هوایی آمریکا کار می کرد به احتمال...