برچسب ها پست با برچسب "دزدی کمپانی هایه گوشی"

برچسب: دزدی کمپانی هایه گوشی

آیفون شما واقعا چقدر می ارزد؟ اگر برای یک گوشی با حافظه ی بیشتر 100 یا 200 دلار بیشتر پرداخت می کنید، از شما دزدی...