برچسب ها پست با برچسب "در هواپیما"

برچسب: در هواپیما

از این پس مسافران در حال پرواز قادر خواهند بود به کمک گوگو تماس صوتی و متنی داشته باشند ، اما این بدان معنی...