برچسب ها پست با برچسب "درباره پورت های فیزیکی"

برچسب: درباره پورت های فیزیکی

محلی که داده‌ها وارد یا خارج می‌شوند پورت (درگاه) نام دارد و برای رد و بدل کردن اطلاعات بین دو کامپیوتر استفاده می شود....