برچسب ها پست با برچسب "درباره نسخه جدید اندروید"

برچسب: درباره نسخه جدید اندروید

سردمداران گوگل از قرار معلوم افراد شکم پرستی هستند، چون علاقه شدید به نامگذاری نسخه های مختلف اندروید با خوردنی های مختلف نشان داده...