برچسب ها پست با برچسب "درباره نابغه های ایرانی"

برچسب: درباره نابغه های ایرانی

چین از نابغه ایرانی، پروفسور نیما ارکانی، حامد برای پیشبرد پروژه عظیم شتاب دهنده خود که فاز نخست آن در سال ۲۰۲۰ آغاز خواهد...