برچسب ها پست با برچسب "درباره خوشه کهکشانی"

برچسب: درباره خوشه کهکشانی

خوشه کهکشانها و تعدادی از گروهای شناخته شده آنها بزرگ‌ترین اجرام جهان هستند.یک خوشه کهکشانی از سه بخش تشکیل شده است که عبارت اند...