برچسب ها پست با برچسب "دانشجویان دانشگاه ایالتی دانشگاه میشیگان موفق شدند تا اسکنر اثر انگشت گوشی ها را دور بزنند"

برچسب: دانشجویان دانشگاه ایالتی دانشگاه میشیگان موفق شدند تا اسکنر اثر انگشت گوشی ها را دور بزنند

تیمی از دانشجویان دانشگاه ایالتی میشیگان موفق شده اند تا با استفاده از یک پرینتر جوهر افشان اسکنر اثر انگشت گوشی ها را دور...