برچسب ها پست با برچسب "خوشه کهکشانی چیست"

برچسب: خوشه کهکشانی چیست

خوشه کهکشانها و تعدادی از گروهای شناخته شده آنها بزرگ‌ترین اجرام جهان هستند.یک خوشه کهکشانی از سه بخش تشکیل شده است که عبارت اند...